Jdi na obsah Jdi na menu
 


Fialová

24. 11. 2008

                                                         FIALOVÁ

Ve fialové se sjednocují dva protiklady, totiž modrý klid a červená pohonná síla. Modrý klid je povzbuzován červenou pohonnou sílou a červená pohonná síla je modrým klidem vyrovnávána             a ponořována do senzitivní citlivosti. Fialová prokazuje spojení dvou symbolů -materie a ducha. Materie a duch podléhají v pozemském životě mnoha procesům změny a tříbení, což může někdy vyvolávat velmi bolestné zážitky a dojmy. Proto je fialová dávána také do spojitosti s žalem, pokáním, odříkáním a odvracením se od světských požitků.
Fialová symbolizuje změnu, překročení a přenesení se jinam.
Milovníci této barvy jsou velmi senzitivní a do sebe obrácení. Necítí se přináležet k masám,
a vyhledávají nerušenou samotu, daleko od hluku a zmatku. U lidí se zálibou ve fialové barvě
se vždy jedná o velmi neobyčejné individualisty, vysoce senzitivní umělce nebo o introvertní lidi, kteří stojí stranou a jsou považováni za podivíny.
Lidé, kteří fialovou odmítají, jsou často zatíženi silnými depresemi a náladovostí, nebo jsou
zapleteni do erotických a toužebných citů, které bolestně volají po osvobození.
Bledá ,,lila“ barva symbolizuje pravou lásku k bližnímu nebo obětavost. Lidé, kteří mají tuto
barvu v oblibě, mají často zvláštní vztah k trpělivému snášení útrap a vidí v tom nutnou zkoušku , kterou jim osud uložil. Obliba k této barvě vzrůstá s přibývajícím stářím, z čehož se
dá soudit na zkušenost a zralost a s nimi spojeným porozuměním pro žal a tíseň.
Nejdůležitější téma: Spiritualita, léčení, sloužení, příliš mnoho přemítání.
Symbolický význam: Spirituální autorita ( obřadní oděv v církvi). Nový růst.
Spirituální význam: V teosofii je fialová barvou ,,plamene transmutace“, který spaluje vše, co je
                                   negativní, a umožňuje nový růst. Individualismus. ,,Přinést nebe na zemi“.
                                   Sloužení. Léčení. Ukončení. Poznat smysl života a také to, že je důležité,
                                   jak žijeme.
Mentální význam: Nadměrná hloubavost.
 
Emocionální význam: Utrpení. Smutek. Odpor k přebývání zde( tzn. k inkarnování). Problémy
                                       s materiální stránkou života. Žádosti. Tendence k úniku. Vnitřní klid.
Tělesný význam:    Tvorba hlenu. Mozkové blány. Dobré účinky proti stresu a hyperaktivitě.
                                
 
VÝZNAM FIALOVÉ BARVY:
Pozitivní: mystika, magie, spiritualita, tajemnost, proměna, inspirace, citovost,
                překonávání protikladů, individualita
Negativní: melancholie, žal, pokání, odpor, odříkání, sklon k neurózám

 
Fyziologické účinky:  uklidńující, (vhodná pro rozbouřené nervy, na psychiku, na spánek ),
                                  pomáhá při bolestech hlavy, působí výhodně na slezinu, dodává energii
                                  a podněcuje lymfy, ovlivňuje, kosterní soustavu těla, očišťuje a zbavuje
                                  škodlivin na fyzické i duchovní úrovni, zesiluje schopnost těla vstřebávat
                                  a využívat minerály, zmírňuje artritidu,
    VHODNÉ PRO:  rakovinu, vypadávání vlasů, tvorbě lupů, nervový systém, smyslové   
                                 poruchy, rozmnožování krvinek, migréna
 Fialová pomáhá harmonizovat fyzické i duchovní energie. Dává duchovní sílu, zesiluje účinek meditace a vede k vyšším stavům vědomí. Přináší nám inspiraci a pokoru. 
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář